Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020243164
DokumentID: 20/243162 - Kunngjøringsannonse for offentlig ettersyn - detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 17.12.2020
Brevdato: 23.11.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS