Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020227566
DokumentID: 20/227566 - Anmodning om gjennomsyn av plankart og bestemmelser – reguleringsplan for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 09.11.2020
Brevdato: 21.10.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO
 
Vilde Halvorsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS