Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020223497
DokumentID: 20/223497 - Tilbakemelding på spørsmål om dokumentasjon av blågrønn faktor og saksbehandlingstid – detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 08.11.2020
Brevdato: 13.10.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Bærum kommune Eiendom
Postboks 700
1304 SANDVIKA
 
Jørund Ragnhildstveit
ACOS Innsyn levert av ACOS AS