Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020212790
DokumentID: 20/212790 - Revidert forslag til plankart og -bestemmelser - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 02.10.2020
Brevdato: 01.10.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO

Tekstdokument


Dokumenter merket med "Ikke publisert" betyr at dokumentet er offentlig, men at det av ulike hensyn (personvern, åndsverksbestemmelser, mv) ikke blir publisert. Ønskes innsyn, kan dette fås ved henvendelse til saksbehandler/ansvarlig avdeling eller post@baerum.kommune.no.
ACOS Innsyn levert av ACOS AS