Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020211034
DokumentID: 20/211034 - Plankart 2. gangs behandling - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei - Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 17.12.2020
Brevdato: 30.09.2020
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS