Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020209686
DokumentID: 20/209686 - Tilbakemelding på planforslag om bruk av blågrønn faktor – detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 29.09.2020
Brevdato: 28.09.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS