Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020207346
DokumentID: 20/207346 - Spørsmål og kommentarer til plankart – detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole i Bærum
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 04.11.2020
Brevdato: 29.09.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Vilde Halvorsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS