Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020203824
DokumentID: 20/203824 - Sak til fagforum – detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 08.11.2020
Brevdato: 21.09.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS