Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020202570
DokumentID: 20/202570 - Plankart 1. gangs behandling - Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 08.11.2020
Brevdato: 18.09.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Tekstdokument


Dokumenter merket med "Ikke publisert" betyr at dokumentet er offentlig, men at det av ulike hensyn (personvern, åndsverksbestemmelser, mv) ikke blir publisert. Ønskes innsyn, kan dette fås ved henvendelse til saksbehandler/ansvarlig avdeling eller post@baerum.kommune.no.
ACOS Innsyn levert av ACOS AS