Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020196018
DokumentID: 20/196018 - Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 11.09.2020
Brevdato: 09.09.2020
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken,
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS