Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020190784
DokumentID: 20/190784 - Svar på henvendelse om regulering av tidligere skytebaner - Kompakt Løvenskioldbane - detaljregulering
ArkivsakID: 20/13235 - Kompakt Løvenskioldbane - detaljregulering
Journaldato: 07.09.2020
Brevdato: 03.09.2020
Dokumentansvarlig: Grethe K. Løvald

Avsender(e)

Fylkesmannen i Oslo og Viken,
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS