Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020183328
DokumentID: 20/183328 - Uttalelse fra Vei og trafikk - behovet for breddeutvidelse av fortau - detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 01.09.2020
Brevdato: 31.08.2020
Dokumentansvarlig: Adnan Maric

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS