Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020180191
DokumentID: 20/180191 - Anmodning om uttalelse til behovet for breddeutvidelse av fortau - detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 28.08.2020
Brevdato: 26.08.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Adnan Maric
ACOS Innsyn levert av ACOS AS