Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020180179
DokumentID: 20/180179 - Motatt grunnlagsdokumenter til møte mellom Eiendom - Vei og trafikk og Natur og idrett 25.08.2020 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 27.08.2020
Brevdato: 20.08.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Avsender(e)

Jørund Ragnhildstveit

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS