Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020177944
DokumentID: 20/177944 - Referat fra oppstartsmøte - Telenor arena - endring av reguleringsplan for Fornebu, område 1.2 og 1.3, med omlagt bane
Nye Fornebu arena
ArkivsakID: 20/13646 - Fornebu arena - detaljregulering
Widerøeveien 1 – Telenor arena
Journaldato: 07.04.2021
Brevdato: 22.03.2021
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Byggherrerådgiveren AS
Falkenborgvegen 9
7044 TRONDHEIM
 
Cowi
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO
 
KLP Eiendom AS
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS