Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020170827
DokumentID: 20/170827 - Kommentarer fra Eiendom til Gommerudbekken, steingjerde, trær og atkomstvei/fortau – detaljregulering av Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 04.11.2020
Brevdato: 14.08.2020
Dokumentansvarlig: Jørund Ragnhildstveit
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS