Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020164197
DokumentID: 20/164197 - Behandlingsgebyr for planbehandling - detaljregulering for Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 23.09.2020
Brevdato: 18.09.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Sendt til

Byggherre Kultur-idrett-utdann
Eyvind Lyches vei 10
1304 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS