Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020146530
DokumentID: 20/146530 - Høring / offentlig ettersyn - regulering for Bekkestua sør, Kleivveien nord og Gml. Ringeriksvei m/sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings v.
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 02.07.2020
Brevdato: 01.07.2020
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe

Sendt til

Lind Britt Mette
Høvikveien 75
1356 BEKKESTUA
 
Sunde Bente W F
Frøytunveien 3 C
1357 BEKKESTUA
 
Sunde Pål
Frøytunveien 3 C
1357 BEKKESTUA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS