Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020145035
DokumentID: 20/145035 - Søknad om tillatelse for igangsetting av reguleringarbeide i Marka - Løvenskioldbanen
ArkivsakID: 20/13235 - Kompakt Løvenskioldbane - detaljregulering
Journaldato: 02.07.2020
Brevdato: 30.06.2020
Dokumentansvarlig: Grethe K. Løvald

Sendt til

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS