Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020142631
DokumentID: 20/142631 - Kunngjøringsannonse for offentlig ettersyn - detaljregulering - planer Bekkestua
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 02.07.2020
Brevdato: 29.06.2020
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS