Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020140732
DokumentID: 20/140732 - Uttalelse fra miljøretett helsevern - detaljregulering - Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 26.06.2020
Brevdato: 24.06.2020
Dokumentansvarlig: Helene Brandshaug

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS