Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020135559
DokumentID: 20/135559 - Uttalelse fra Renovasjon - detaljregulering - Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 19.06.2020
Brevdato: 18.06.2020
Dokumentansvarlig: Geir Johan Hylland

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS