Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020132917
DokumentID: 20/132917 - Uttalelse Miljø - detaljregulering - Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 18.06.2020
Brevdato: 16.06.2020
Dokumentansvarlig: Øivind Gård

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS