Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020131146
DokumentID: 20/131146 - Uttalelse Vann og avløp - detaljregulering - Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 15.06.2020
Brevdato: 15.06.2020
Dokumentansvarlig: Reidar Kveine

Sendt til

Roar Askeland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS