Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020117181
DokumentID: 20/117181 - Revidert Trafikknotat - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 27.05.2020
Brevdato: 27.05.2020
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Avsender(e)

Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS