Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020110365
DokumentID: 20/110365 - Felles oppsummering åpent kontor Bekkestua 130220
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 25.05.2020
Brevdato: 19.05.2020
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS