Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020094805
DokumentID: 20/94805 - Fylkesveg gjennom Stabekk sentrum: Innsending av teknisk tegningsgrunnlag til Viken
ArkivsakID: 20/3904 - Stabekk sentrum gater og byrom - detaljregulering
Journaldato: 30.04.2020
Brevdato: 28.04.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Lindell Vasaasen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS