Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020082575
DokumentID: 20/82575 - Behov for møte for å avklare forhold i områderegulering Kleivveien nord og detaljregulering Gamle Ringeriksvei på Bekkestua
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 16.04.2020
Brevdato: 15.04.2020
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

Tove Staum
 
Viken fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS