Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020077945
DokumentID: 20/77945 - Innspill fra Eva Farstad - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 06.04.2020
Brevdato: 03.04.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Eva Sonja Farstad
Stian Kristensens vei 80
1348 RYKKINN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS