Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020077896
DokumentID: 20/77896 - Teleplanlokket - utkast til teknisk plan - Fornebuveien 35 - detaljregulering
ArkivsakID: 19/24996 - Fornebuveien 35 mfl - detaljregulering
Journaldato: 06.04.2020
Brevdato: 03.04.2020
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug

Avsender(e)

NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS