Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020071314
DokumentID: 20/71314 - Utsettelse av frist for innspill til oppstart av planarbeid – Eineåsen ungdomsskole
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 30.03.2020
Brevdato: 19.03.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS