Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020070547
DokumentID: 20/70547 - Nabomøte utgår grunnet koronasituasjon og erstattes med informasjon på Bærum kommunes nettside - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 27.03.2020
Brevdato: 26.03.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS