Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020066301
DokumentID: 20/66301 - Uttalelse PLNK ved Kulturvern - samrådsmøte – detaljregulering av Jernbaneveien 11
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 23.03.2020
Brevdato: 23.03.2020
Dokumentansvarlig: Bjørn Christian Edvardsen

Sendt til

Synnøve Hench
ACOS Innsyn levert av ACOS AS