Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020065219
DokumentID: 20/65219 - Uttalelse fra Jonny Svendby m.fl. - Eineåsen skole, avdeling Gommerud - gbnr. 94/69 - detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 20.03.2020
Brevdato: 18.03.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Jonny Svendby
Stian Kristensens vei 86
1348 RYKKINN

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS