Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020061430
DokumentID: 20/61430 - Avlyst oppstartsmøte Jernbaneveien 11
Innkommende mail med svar
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 18.03.2020
Brevdato: 18.03.2020
Dokumentansvarlig: Synnøve Hench
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Per Hermann Krøger

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS