Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020060993
DokumentID: 20/60993 - Uttalelse fra Viken fylkeskommune - Eineåsen skole, avdeling Gommerud, gbnr. 94/69 – detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 18.03.2020
Brevdato: 17.03.2020
Dokumentansvarlig: Roar Askeland

Avsender(e)

Viken fylkeskommune,
Postboks 220
0185 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS