Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020055110
DokumentID: 20/55110 - Uttalelse fra Natur og idrett v/naturmangfold - landskap - grønnstruktur – detaljregulering av Jernbaneveien 11
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 10.03.2020
Brevdato: 10.03.2020
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Synnøve Hench
ACOS Innsyn levert av ACOS AS