Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020054959
DokumentID: 20/54959 - 20/53416 Innkalling til internt samrådsmøte – detaljregulering av Jernbaneveien 11
ArkivsakID: 20/4053 - Jernbaneveien 11 - detaljregulering
Stabekktunet barnehage
Journaldato: 09.03.2020
Brevdato: 09.03.2020
Dokumentansvarlig: Synnøve Hench
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS