Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020039939
DokumentID: 20/39939 - Bestemmelser 1. gangs behandling -
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 15.06.2020
Brevdato: 29.05.2020
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS