Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020033551
DokumentID: 20/33551 - Varslingsmateriale - varsel om oppstart planarbeid - oppdatert varslingsannonse - Eineåsen skole - avdeling Gommerud, gbnr. 94/69 – detaljregulering
Kunngjøringsdato: 13.02.2020
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 13.02.2020
Brevdato: 12.02.2020
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Vilde Halvorsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS