Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020033510
DokumentID: 20/33510 - Varslingsmateriale - varsel om oppstart - gbnr. 94/69 - Eineåsen skole - avdeling Gommerud – detaljregulering
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 13.02.2020
Brevdato: 07.02.2020
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS