Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020005800
DokumentID: 20/5800 - Plankart 1. gangs behandling - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien. og Jens Rings v. - Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 15.06.2020
Brevdato: 10.01.2020
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS