Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019239906
DokumentID: 19/239906 - Underretning om vedtatt veiledende plan for offentlige rom - VPOR for Lysakerbyen
ArkivsakID: 15/105335 - Lysakerbyen - samarbeid med PBE om prinsipplan VPOR
Veiledende plan for offentlig rom
Journaldato: 29.10.2019
Brevdato: 28.10.2019
Dokumentansvarlig: Olaug Eidet

Avsender(e)

Plan- og bygningsetaten
Boks 364
Sentrum
0102 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS