Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019227488
DokumentID: 19/227488 - Gater og Byrom på Bekkestua - Bekkestua - uttalelser fra sameiere
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 15.10.2019
Brevdato: 14.10.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Sameiet Bekkestua Syd 2
c/o Enqvist Eiendomsdrift AS Postboks 6653 Rodeløkka
0502 OSLO
 
Sameiet Bekkestua Syd Bekkestua Senter
c/o Enqvist Eiendomsdrift AS Postboks 6653 Rodeløkka
0569 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS