Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019225564
DokumentID: 19/225564 - Klage og anmodning om ny behandling - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v. - Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 15.10.2019
Brevdato: 08.10.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bekkestua Sentrumsforening
Postboks 72
1318 BEKKESTUA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS