Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019221982
DokumentID: 19/221982 - Uttalelse fra Akershus fylkeskommune - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v. - Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 08.10.2019
Brevdato: 03.10.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Avsender(e)

Akershus fylkeskommune,
P.b. 1200 Sentrum
0107 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS