Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019218439
DokumentID: 19/218439 - Svar om Et spørsmål om arbeidsprosessen med «BEKKESTUA ØST ILLUSTRASJONSPLAN FOR GATER OG BYROM»
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 01.10.2019
Brevdato: 27.09.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

post@bekkestua.org
ACOS Innsyn levert av ACOS AS