Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019203475
DokumentID: 19/203475 - 120919 Møtereferat behov omfang trafikkvurdering til detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 12.09.2019
Brevdato: 12.09.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS