Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019177304
DokumentID: 19/177304 - Orientering om svar fra SVV til PBE vedr fastsettelse av planprogrammet for Lysaker kollektivknutepunkt i Oslo kommune - Lysaker kollektivknutepunkt med ny bussterminal - områderegulering
ArkivsakID: 16/16860 - Lysaker kollektivknutepunkt med ny bussterminal - områderegulering
Journaldato: 22.08.2019
Brevdato: 11.07.2019
Dokumentansvarlig: Kristin Siem Utne
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Statens vegvesen
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS