Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019174646
DokumentID: 19/174646 - Varsel om planoppstart til berørte parter, myndigheter og velforeninger - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v. - Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 22.08.2019
Brevdato: 21.08.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Sendt til

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO
 
ALMAAS ANNE C TANDBERG
FRØYTUNVEIEN 3 A
1357 BEKKESTUA
 
ANDENÆS KRISTOFFER ERLING
SCHIØTTS VEI 7 B
286 
ACOS Innsyn levert av ACOS AS